Tanfolyamok 2011


Vendéglátó eladó - szakképesítés

OKJ szám: 52 811 02 0100 31 02

Vendéglátó eladó tanfolyamunkat azok számára ajánljuk, akik vendéglátó egységben szeretnének pultosként, felszolgálóként elhelyezkedni. A képzés célja a hallgatók felkészítése a vendéglátás tevékenységének és folyamatainak áttekintésére, az étel- és italajánlás általános szempontjainak alkalmazására, a vendéglátó eladó tevékenység önálló végzésére, egyszerűbb ételek készítésére, az elkészített ételek szakszerű ki- és felszolgálására.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
 • betöltött tankötelezettségi kor,
 • egészségügyi alkalmasság.

A tanfolyam díja: 88.000 Ft + 20.000 Ft vizsgadíj
Részletfizetési lehetőség!

Beiratkozáskor 33.000 Ft regisztrációs díjat kérünk, a fennmaradó összeget a tanfolyam végéig tetszőleges részletekben is befizethető, előzetes megállapodás alapján.

A képzés időtartama: 3 hónap Ütemezése: órarend szerint

A képzés során oktatott modulok és vizsgarészei:

1496-06 Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
1. vizsgafeladat, írásbeli vizsga:
Gazdálkodási számítások, leltárkészítés, elszámoltatás

2. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
Esettanulmány elemzése, és szituációs gyakorlat megoldása a vendéglátós értékesítéssel kapcsolatban

3. vizsgafeladat, szóbeli vizsga:
Komplex ismeretek számonkérése központi tételek alapján (HACCP, higiénia, értékesítő tevékenység, vendégismeret stb. témakörökben)

1498-06 Vendéglátó eladó szakmai ismeret
1. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
Vendéglátó eladói gyakorlat (befejező műveletek, adagolás, tálalás, csomagolás, kávékülönlegesség készítése)

2. vizsgafeladat, szóbeli vizsga:
Vendéglátó eladói elmélet ( áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások alkalmazása; Környezetvédelmi előírások érvényesítése)

A szakmai vizsga sikeres letétele után a hallgatók államilag elismert OKJ-s
Vendéglátó eladó rész-szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak.


Bolti eladó

Élelmiszer- és vegyi áru eladó vagy Ruházati eladó

OKJ szám: 31 341 01 0010 31 02

Képzésünket elsősorban azok számára ajánljuk, akik áruházakban, vagy kisebb élelmiszerboltban szeretnének bolti eladóként elhelyezkedni. Az "Élelmiszer- és vegyi áru eladók" legfontosabb feladata munkájuk során a vevők kiszolgálása, az áruforgalomhoz, bolti munkához kapcsolódó feladatok ellátása, az áruk eladásra történő előkészítése, a vevők tájékoztatása, reklamációk intézése, gondoskodás az áruk megfelelő tárolásáról, kezeléséről.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
 • betöltött tankötelezettségi kor,
 • egészségügyi alkalmasság.

A szakképesítéssel betölthető foglalkozás/munkakör: Bolti eladó (FEOR 5112)

A tanfolyam díja: 68.000 Ft + 20.000 Ft vizsgadíj
Részletfizetési lehetőség!

Beiratkozáskor 33.000 Ft regisztrációs díjat kérünk, a fennmaradó összeget a tanfolyam végéig tetszőleges részletekben is befizethető, előzetes megállapodás alapján.

A képzés időtartama: 2-3 hónap Ütemezése: órarend szerint

A képzés során oktatott modulok és vizsgarészei:

0004-05 Az áruforgalom lebonyolítása
Szóbeli vizsga:
Áruk átvételének, nyilvántartásba vételének, elhelyezésének, tárolásának értékesítésének menete, eljárásai, szabályai.

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
1. vizsgafeladat, szóbeli vizsga:
Kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások, ezek ismerete, értelmezése, gyakorlati alkalmazásuk.

2. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
A kereskedelmi egységekben használt formanyomtatványok kitöltése, bizonylatok elkészítése.

0007-06 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
1. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
Az élelmiszerek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven.

2. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
A vegyi áruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven.

A szakmai vizsga sikeres letétele után a hallgatók államilag elismert alapfokú OKJ-s Élelmiszer- és vegyi áru- eladó szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak.


Kereskedő, boltvezető

OKJ szám: 33 341 01 0000 00 00

A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes létrehozni és működtetni egy kisvállalkozást. A vállalkozás környezetéhez igazodva alkalmazza a megfelelő marketing eszközöket. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését, a raktározást, nyilvántartja a készleteket. Képes az önálló értékesítésre, a bolt szabályszerű üzemeltetésére

A szakképesítéssel betölthető foglalkozás/munkakör: Kereskedő (FEOR 5111)

A képzésben való részvétel feltételei:

 • szakirányú (kereskedelmi) szakmai előképzettség (pl. kereskedelem területén szerzett szakmunkás bizonyítvány, kereskedelmi érettségi, okj-s kereskedelmi végzettség: pl. összes bolti eladói szakma, töltőállomás-kezelő,gázcseretelep-kezelő stb.),
 • betöltött tankötelezettségi kor,
 • egészségügyi alkalmasság.

A tanfolyam díja: 98.000 Ft + 40.000 Ft vizsgadíj, azonban ha valamelyik Bolti eladó képzéssel összevonva végzi el a tanfolyamot, akkor a Kereskedő, boltvezető tanfolyam díjából 50 %-ot elengedünk!
Részletfizetési lehetőség!

Beiratkozáskor 33.000 Ft regisztrációs díjat kérünk, a fennmaradó összeget a tanfolyam végéig tetszőleges részletekben is befizethető, előzetes megállapodás alapján.

A képzés időtartama: 3 - 4 hónap Ütemezése: órarend szerint

A képzés során oktatott modulok és vizsgarészei:

0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
Írásbeli vizsga:
A forgalom/árbevétel és a költségek alakulásának hatása az eredményre. A készlet-, létszám-,bérgazdálkodás elemzése a vállalati eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából.

0874-06 Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszűntetése
Szóbeli vizsga:
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok.

A szakmai vizsga sikeres letétele után a hallgatók államilag elismert OKJ-s
Kereskedő, boltvezető szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak.


Virágkötő - szakképesítés

OKJ szám: 33 215 02 0100 31 02

A tanfolyam felkészíti a képzésben résztvevőket a virágkötészeti munka önálló végzésére dísznövénytermesztő-virágkötő üzemben, virágárusító standon, virágüzletben és virágszalonban, továbbá saját készítésű virágkötészeti készítmény piacon-, utcán-, vásárban való árusításra. A hallgatók alkalmasak irányítás mellett virágbolti eladói munkakör betöltésére.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
 • tizedik évfolyam elvégzése (a 18. életévet betöltött jelentkezők közül a tizedik évfolyam elvégzését csak azoktól kell megkövetelni, akik az 1998/1999-es tanévet követően fejezték be az általános iskola nyolcadik osztályát),
 • betöltött tankötelezettségi kor,
 • egészségügyi alkalmasság.

A tanfolyam díja: 106.000 Ft + 30.000 Ft vizsgadíj
Részletfizetési lehetőség!

Beiratkozáskor 33.000 Ft regisztrációs díjat kérünk, a fennmaradó összeget a tanfolyam végéig tetszőleges részletekben is befizethető, előzetes megállapodás alapján.

A képzés időtartama: 3-4 hónap Ütemezése: órarend szerint

A képzés során oktatott modulok és vizsgarészei:

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
1. vizsgafeladat, szóbeli vizsga:
Kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások, ezek ismerete, értelmezése, gyakorlati alkalmazásuk.

2. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
A kereskedelmi egységekben használt formanyomtatványok kitöltése, bizonylatok elkészítése.

0406-06 Növényismeret és -kezelés
1. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal (30 db).

2. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
Vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok kezelése, előkészítése virágkötészeti felhasználásra és értékesítésre.

3. vizsgafeladat, szóbeli vizsga:
Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben.

0407-06 Virágkötészet
1. vizsgafeladat, gyakorlati vizsga:
Virágdísz készítése.

2. vizsgafeladat, szóbeli vizsga:
Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet törvényszerűségeinek ismertetése.

A szakmai vizsga sikeres letétele után a hallgatók államilag elismert OKJ-s
Virágkötő rész-szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak.


Pénztárgépkezelő képzés

Legfontosabb feladatai: Fogadja és üdvözli a vevőt. Betartja az áru- és vagyonvédelemre vonatkozó legfontosabb előírásokat a pénztárosi munkakörben. Átveszi, kezeli a pénzt, a pénzhelyettesítő utalványokat, az étkezési jegyeket, lebonyolítja a kártyával történő fizetést. Igény szerint számlát állít ki a vásárlásról. A visszajáró pénzt és a blokkot/számlát szabályszerűen átadja a vevőnek. A záráskor szükséges teendőket, és a dokumentációs kötelezettségnek eleget tesz. Szakszerűen kezeli az egyes géptípusokat. Ellenőrzi a gép állapotát, működését, szükség szerint festékkazettát, szalagot cserél. Elvégzi a blokkolást és az esetleges javításokat. Kezeli a pénztárosi munkahelyen lévő egyéb gépeket, berendezéseket (bankkártya-leolvasó, vonalkód-leolvasó, elektronikus mérleg). Közreműködik a leltározásban. Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut.

Kinek ajánljuk?
Bolti pénztáros tanfolyamunkat elsősorban azok számára ajánljuk, akik a kereskedelem területén pénztárosi munkakörben szeretnének elhelyezkedni, illetve már betöltik ezt a munkakört, de nem rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel. Amennyiben rendelkezik az új OKJ rendszerében megszerzett Bolti eladói szakképesítéssel, úgy elegendő a tanfolyam elvégzése. A képzés sikeres letétele után a hallgatók tanúsítványt kapnak.

Feltételek a beiratkozáshoz

 • Alapfokú (8 általános) iskolai végzettség,
 • orvosi alkalmasság.

Mit tanulunk?
A bolti pénztáros tevékenysége modul során:

 • a pénzkezelésre és pénzszállításra vonatkozó szabályokkal,
 • a számlázás és nyugtaadásra vonatkozó előírásokkal,
 • az elektronikus és számítógép alapú gépek szakszerű működtetésének szabályaival,
 • a napi zárás, műszakzárás menetével, bizonylataival,
 • a pénztárgépek festékkazettájának, a festékszalag, a pénztárszalag cseréjének a módjával,
 • bankkártya-leolvasó, vonalkód-leolvasó, az elektronikus mérleg kezelésével.

Bolti eladó és Kereskedő boltvezető

A kereskedő boltvezető képesítés feljogosít saját vállalkozás működtetésére, megszerzésének feltétele a bolti eladó képesítés megléte. A két képesítést együtt kedvezményes díjért kínáljuk (138e Ft)


Tájékoztató a tanfolyamokról

KÉPZÉSI IDŐ 2-3 HÓNAP

 • részben önálló felkészüléssel
 • vizsgaorientált jegyzetekkel
 • heti egy alkalommal du. vagy szombaton de.
 • a tanfolyamok minimum 10 fő jelentkezése esetén indulnak
 • A képzésen való részvétel feltétele 8. általános iskolai végzettség

1998-99 után végzetteknek 10. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány

Jelentkezés: Lakatos Tibor képzésvezetőnél 30 437 8130
email: dunatanoda@gmail.com / weblap: dunatanoda.atw.hu

vagy személyesen a Művelődési Központban.