In memoriam Tabódy István


Nekem is van egy történetem...
és egy fotóm is...

A Művelődési Központ pályázatot hirdet Tabódy atya születésének 90. évfordulója alkalmából. A pályázatra szabadon választott témában lehet nevezni írásos visszaemlékezésekkel (fotókkal, tárgyakkal kiegészítve). Az írásos visszaemlékezések terjedelme max. 3 gépelt oldal lehet.

Beküldési határidő: 2011. február 10.
Eredményhirdetés: 2011. április 1.

Minden pályamunka mellé kérjük feltüntetni az írás, a mellékelt fotó címét vagy a mellékelt tárgy leírását, a pályázó nevét, pontos postai címét, telefonszámát.

Díjazás: A legjobb pályamunkák beküldői oklevélben, könyv- és egyéb tárgyjutalomban részesülnek.


Tabódy István halálának
10. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő
emlékprogramok

Tabódy István (1921-2000)

Kanonok, tb. főesperes, c. esperes, ny. bicskei plébános, a Magyar Honvédség tábornoka

Budapesten született 1921. április 1-én.

Katonai szolgálatban állt 1947-ig, majd letartóztatták: Budapesten, majd Kistarcsán raboskodik, 1950-53 között Recsken volt internálva. Szabadulása után 1954-től kezdi meg szemináriumi tanulmányait, amit börtönbüntetés is megszakított. Shvoy Lajos püspök szentelte pappá Székesfehérváron 1958. június 13-án.

1959 tavaszán 74 más kispappal együtt kizárták a szemináriumból, mert nem jelentek meg az országos papi békegyűlésen. A kidobott kispapokból szemináriumot szervezett, és közülük 17-et pappá szenteltetett.

1961-ben letartóztatták, s törvényellenesen 12 évre ítélték.

Szabadulását követően káplán Székesfehérvár-Belvárosban 1973-75 között. Plébános Csabdin, 1975-82, Kislángon 1982-87 között, majd 1987-től Bicske plébánosa. 1996-ban nyugállományba vonult, de 2000. februárig ellátta Bicskét, Csabdit és annak filiáit.

2000. szeptember 25-én hunyt el.

Címzetes esperesi kinevezést kap 1986-ban, tiszteletbeli főesperes 1990-től, székesegyházi kanonok 1992-től. 1989-től a Máltai Lovagrend tagja, vezérőrnaggyá 1992-ben léptették elő.

Bicske város és Fejér megye díszpolgára. 


Szeptember 15. (szerda) 17 óra

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban

c. kiállítás megnyitója a Művelődési Központban

2008 decemberében, ifjú, a téma iránt elkötelezett egyháztörténészek által megalakított „Fehér hollók” munkacsoport döntött úgy, hogy kiállításon tárják a nagyközönség elé a Kádár-korszak egyháztörténetének kutatási eredményeit.

Kezdeményezésükhöz megnyerték a három keresztyén történelmi egyház támogatását. A kiállítás megszervezésére, lebonyolítására az Evangélikus Országos Múzeum vállalkozott, helyszínt pedig a „Párbeszéd Háza” biztosította. Érd és Miskolc után, most Bicskén látható a kiállítás.

A kiállítás azt mutatja be, hogy mennyire szerteágazó és kiterjedt volt az egyházüldözés abban a Kádár-korszakban, melynek propagandája a 60-as évek végétől kezdve kül- és belföldön egyaránt a vallásszabadság megvalósulásáról beszélt.
Az üldözöttekre az „áldozatok fala” emlékeztet, ahol a bebörtönzött egyházi munkások arca villan fel a képernyőn.

Kiállításhoz kapcsolódó filmvetítés:
Hitvallók és ügynökök
(Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje)

A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg a Művelődési Központ nyitvatartási idejében.


Szeptember 24. (péntek) 18 óra

In memoriam Tabódy István

Emlékest  a Művelődési Központban
Tabódy István atyát, szinte mindenki ismerte, tisztelte és szerette Bicskén. A megpróbáltatások ellenére egy vidám, jó kedélyű, közvetlen és megbocsájtó ember volt. Riportokkal, filmbejátszásokkal, előadással idézzük fel emlékét.


Szeptember 25. (szombat)

Zarándoklat Révfülöpre

A zarándoklat főhajtás Tabódy atya emléke és az általa képviselt ügyek előtt.
Különjáratú autóbusszal Veszprém, Nagyvázsony érintésével először Révfülöpre a temetőbe, az atya végső pihenőhelyére zarándokolunk el, majd misén veszünk részt a révfülöpi templomban. Ebéd után a Tihanyi Bencés Apátságba látogatunk el.

Indulás 8 órakor, visszaérkezés várható időpontja 19 óra.
Útiköltség: 2.000 Ft
Fakultatív ebéd: 1.500 Ft

Jelentkezés és bővebb információ Szarkáné Pálffy Ildikónál a Művelődési Központban.