Adventi koszorú készítése


Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.

Adventkor a 19-20. század óta szokás koszorút készíteni, melyet 4 gyertyával díszítenek.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: 1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4. szeretet. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak.

A karácsonyi készülődés első kreatív játszóházában 2018. november 30-án 16 órakor adventi koszorút készítünk. Gyertek el a játszóházunkba és közösen alkossunk egy koszorút, ami az adventet kezdetét jelenti.
Koszorú alapot és gyertyát mindenki hozzon magával!

Nagy Györgyné